TURYSTYKA KWALIFIKOWANA

Pojęcie turystyka kwalifikowana odnosi się do dziedziny kilku form turystycznych. Do nich zaliczyć należy między innymi turystykę pieszą nizinną, narciarską, rowerową, kajakową, żeglarską, motorową, górską. Generalnie wszystkie one stanowią obszerną grupę turystyczną, która odróżnia się od klasycznych rodzajów turystyki- religijnej, poznawczej, kulturowej, zagranicznej itd. Skąd pojęcie kwalifikowana wywodzi się natomiast w tym właśnie kontekście? Po pierwsze, epitet ten wiąże się z kwalifikacjami osobowymi, które turysta tej kategorii formy turystycznej musi posiąść, aby móc wyprawę przetrwać i aktywnie wziąć w niej udział. Ponadto warto także wykazać tu związek z wyczynem turystycznym- uczestnictwo w takiej formie turystyki to nic innego jak prawdziwe wyzwanie, jakie śmiało można uznać za sport kwalifikowany, a w niektórych przypadkach nawet za sport ekstremalny. Turysta kwalifikowany może z jednej strony uprawiać tylko jeden z wyżej wspomnianych odłamów tego typu podróżowania, jak także może mieszać te gatunki – oddając się jednocześnie turystyce górskiej, jak i rowerowej, łącząc na przykład górską formę z rowerową i kajakową itd. Jeżeli chce się być podróżnym kwalifikowanym, nie wystarczy wybrać się na stok narciarski. Trzeba przede wszystkim podejść do tego rodzaju pasji naprawdę profesjonalnie. Musimy przestrzegać określonych zasad, dyscypliny, dostosowywać się do panujących warunków- częstokroć kompletnie od nas niezależnych, doskonalić się pod względem naszej sprawności fizycznej itd.

Autor: