TURYSTYKA A GOSPODARKA

Jeżeli w danym kraju rozwija się dynamicznie turystyka, przez co rozumie się nie wyjazdy obywateli, zaś przyjazdy zagranicznych turystów, wczasowiczów, kuracjuszy itd., zwiększa się szansa na poważny rozkwit gospodarki danego regionu. Ogólnie rzecz biorąc, jak pokazują statystyki przygotowywane w ramach raportów unijnych, najbardziej rozwinięte formy turystyczne występują w krajach bogatych, a owe bogactwo w dużym stopniu uzależnione jest właśnie od sektora gospodarki jakim jest turystyka. Jest wiele państw, które notuje sukcesy jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną wyłącznie za sprawą szeroko prosperującej tam turystyki. Podczas gdy jeszcze w 2004 roku dane statystyczne wskazywały, iż Unia Europejska zyskuje z turystyki jako sektora gospodarki jakieś cztery procent ogólnego PKB, w 2016 roku te wskaźniki skoczyły aż do ponad dwunastu procent. Co to oznacza w praktyce? Że ludzie podróżować lubią i robią to coraz częściej. Pozytywnym skutkiem rozwoju turystyki jest nie tylko zwiększenie PKB, ale także pojawienie się nowych miejsc pracy. Do tego dochodzi rozwój tolerancji- ludzie 'mieszają się', akceptują inne narodowości, rasy, mentalności, kultury. Następuje też rozwój infrastruktury i urbanizacja- pojawiają się nowe drogi, budynki, zakwaterowania itd.

Autor: