TURYSTYKA BIZNESOWA

Turystyka biznesowa często określana jest skrótem wywodzącym się z języka angielskiego MICE, a więc w dosłownym rozwinięciu- Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry. W praktyce są to przejawy, formy, czynności odnoszące się do pobytów w danych miejscach w celu załatwiania spraw zawodowych, interesów, nawiązywania czy też pielęgnowania kontaktów biznesowych. To delegacje pracownicze, spotkania grupowe, konferencje i sympozja- wszystkie przebiegające poza siedzibą pracy personelu w nich uczestniczącego. Turystyka biznesowa na dziś dzień dzieli się na szereg rozmaitych podkategorii, a ich bogactwo jednoznacznie wiąże się z faktem, że wyszczególnia się szereg rozmaitych środowisk pracy, rodzajów firm i liczne branże. Tym samym niezbędne jest wyróżnienie spotkań grupowych- seminaria, konferencje, zjazdy. Do tego dochodzą szkolenia i kursy, a także podróże motywacyjne. Jeszcze co innego to wystawy, jakie obejmują w swych granicach pokazy dla klientów, prezentacje, targi, pokazy branżowe. Dodatkowo warto wspomnieć o imprezach firmowych o charakterze integracyjnym. Turystyka biznesowa odznacza się pewnymi cechami na jakie składają się między innymi wykorzystanie takich wyjazdów do osiągnięcia wyższych celów- na przykład poduczenia personelu w nich uczestniczącego, pozyskania wysokiej specjalizacji oraz podniesienia zysków. Często turystyka biznesowa jest kojarzona, wręcz utożsamiana z podróżami służbowymi, ale to nie tylko delegacje. Jeżeli firma wysyła pracownika do innego miasta czy nawet kraju w celu przeszkolenia go, to także jest turystyka biznesowa.

Autor: