TURYSTYKA KULTUROWA

Turystyka kulturowa jest jedna z najpowszechniejszych form turystycznych, jaka ma na celu odbywanie podróży organizowanych po to, żeby zwiedzać nowe miejsca, jakie są punktami kulturalnymi. Chodzi w tym o poznawanie kultury rozumianej na przeróżne sposoby, traktowanej w rozmaitych aspektach. Generalnie można mówić w tym zakresie zarówno o kulturze w wydaniu współczesnym- nowoczesnych budynkach, pomnikach, obiektach itd., jak również o poznawaniu kulturowym przeszłości. Integralną częścią charakteryzowanej tu formy turystycznej okazuje się także turystyka historyczna. Warto wiedzieć jednakże, że zupełnie czymś innym jest – mylnie nierzadko łączone z turystyką kulturową – krajoznawstwo. W pierwszym przypadku w grę wchodzą wczasy nastawione na zwiedzanie obiektów, przedmiotów, dorobku ludzkiego, w drugim podziwianie piękna krajobrazu, środowiska naturalnego nas otaczającego itd. Turystyka kulturowa bardzo często łączy się natomiast z pojęciem turystyki edukacyjnej- jeździsz, poznajesz i odkrywasz nowe obiekty kultury i przy tym edukujesz się, kształtujesz, rozwijasz, zdobywasz wiedzę. Ten rodzaj formy turystycznej zrodził się dekady temu, ale zainteresowanie nim pojawiło się masowo w połowie dwudziestego wieku.

Autor: